Dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Perak melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan telah memutuskan untuk menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2015.Pekeliling ini berkuat kuasa mulai 23 Ogos 2015.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.