Cetak
Jumlah paparan: 2368

 
  EN.MOHD AMZARI BIN MOHD ARZAMI
  
  KETUA PENOLONG PEGAWAI DAERAH M48

 
  Pejabat Daerah dan Tanah Selama
  34100 Selama 
  Perak Darul Ridzuan
  Tel:05-8394963
  Fax :05-8394044
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Selama,dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Selama.