• Utama
  • Info Korporat
  • Informasi
  • Ketua Pegawai Maklumat CIO

 
  EN.MOHD AMZARI BIN MOHD ARZAMI
  
  KETUA PENOLONG PEGAWAI DAERAH M48

 
  Pejabat Daerah dan Tanah Selama
  34100 Selama 
  Perak Darul Ridzuan
  Tel:05-8394963
  Fax :05-8394044
Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Selama,dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  3. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
  4. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Selama.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.