Cetak
Jumlah paparan: 4361

VISI JABATAN

 

MISI JABATAN

 

OBJEKTIF JABATAN

  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan pelbagai hasil, hasil tanah, cukai, lesen dan lain-lain.
  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio ekonomi .
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan selaras dengan dasar ekonomi baru.
  • Menjaga ketenteraman awam dan muhibbah di peringkat daerah.