• Utama
 • Info Korporat
 • Fungsi Jabatan
 • Pentadbiran Tanah

UNIT HASIL

 • Menyelaras,memungut hasil dengan cara lebih berkesan
 • Melincinkan perjalanan sistem pembayaran cukai atau hasil setempat
 • Menyelaraskan laporan Pungutan Hasil Bulanan
 • Mengumpul maklumat  berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan 
 • Merangka dasar dan perancang kutipan tahunan hasil tanah

 

UNIT PENDAFTARAN

 • Mendaftar hakmilik tanah
 • Mendaftar urusniaga dan bukan urusniaga
 • Menerima suratcara urusniaga atau bukan urusniaga
 • Menyemak dokumen untuk kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan
 • Membuat catatatn memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hak Milik Daftar Komputer
 • Menyedia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal
 • Menyediakan sijil carian rasmi dan carian persendirian bagi tanah milik
 • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik,surat cara urusniaga dan bukan urusniaga

 
UNIT PENGUATKUASA DAN TEKNIKAL

 • Menyiasat dan menyediakab laporan aduan orang ramai
 • Membuat laporan tanah mengenai permohonan permit pengeluaran bahan batuan,permohonan tanah melalui penswastaan dan pegambilan balik tanah
 • Menjalankan penguatkuasaan terhadap pengeluar bahan batu tanpa permit
 • Menyediakan pelan tapak cadangan pembanggunan

PEMBANGUNAN TANAH DAN PERLUPUSAN
 • Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah
 • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah
 • Permohonan penyatuan tanah
 • Memproses permohonan penukaran jenis pengunaan tanah dan pertanian kepada industri
 • Permberi milikan tanah di bawah Akta Tanah
 • Memproses permohonan pecah sempadan atau bahagian,pemberian milik semula untuk tujuan membangunkan tanah milik
 • Permohonan tanah biasa oleh orang perseorangan atau swasta,jabatan yang kurang dari 10 ekar
 • Permohonan tanah besar-besaran berkelompok
 • Permohonan untuk lesen 
 • Pendudukan sementara (LPS)
 • Permohonan tanah dibawah dasar penswastaan 
 • Permohonan pelbagai rayuan melibatkan perlupusan tanah termasuk lanjut bayaran Notis 5A,pengurangan premium dan permohonan tanah

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.