• Utama
 • Info Korporat
 • Fungsi Jabatan
 • Pentadbiran Daerah

KHIDMAT PENGURUSAN

PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat daerah
 • Mengawak disiplin dan memproses tindakan tatatertib
 • Mengurus segala cuti dan menyediakan proses dokumen persaraan
 • Menyelaras kursus-kursus,seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar  dan peraturan kerja semasa
 • Menyelaras penilaian Prestasi Tahunan dan Panel Pengurusan Sumber Manusia (PSSM)
 • Menyelaras ,mengatur dan melaksanakan program-program berbentuk sambutan keraian dan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Peringkat Daerah,Mukim dan kampung yang diurusetia oleh Bahagian Pembanggunan 
 • Menyelaras dan mengadakan pelbagai mesyuarat peringkat di daerah
 • Membantu KPPD Pengurusan sebagai Setiausaha Keselamatan Daerah dan Setiausaha Pengurusan dan Bantuan Bencana Daerah


PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar.

 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan bagi sektor insfrastruktur di daerah.
 • Merancang projek-projek pembanggunan di daerah
 • Menyelaras dan membuat ulasan berkaitan permohonan projek yang diterima daripada masyarakat
 • Merancang dan melaksanakan aspek-aspek teknikal projek-projek daerah
 • Menyelaras projek-projek persekutuan,negeri dan daerah
 • Melaksanakan projek-projek yang diluluskan oleh persekutuan dan negeri
 • Mengurus,menyedia dan memperakui spesifikasi kerja dan pelan-pelan kejuruteraan awam
 • Menyelaras cadangan projek-projek bagi setiap Rancangan Malaysia
 • Melaksanakan pembayaran bagi projek-projek yang diluluskan
 • Urusetia Jawatankuasa Tindakan Daerah
 • Urusetia kepada Mesyuarat Pemantauan Projek Rancangan Malaysia.

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.