Cetak
Jumlah paparan: 67
Pertukaran 

  Nama Gred Dari Tarikh Kuatkuasa
Ke
1. En.Mohamad Haffiz bin Mustapa N29 Pejabat Daerah dan Tanah Selama 15 September 2020
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (SUK)
2. Pn.Jamilah binti Anyar N29 Pejabat Daerah Larut,Matang dan Selama 15 September 2020 Pejabat Daerah dan Tanah Selama