Print
Hits: 3344
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL URUSAN PERKHIDMATAN MENGIKUT TEMPOH JAN.- MAC 
2020
APRIL - JUN
2020
JULAI - SEP.
2020
OKT. - DIS.
2020
1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari. YA 100%    100%  100%  
2. Mengeluarkan lessen hiburan awam dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh laporan jabatan-jabatan berkenaan diterima. YA 100%  100%  100%  
3. Menyediakab baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bil diterima daripada pembekal / pemborong YA 100%  100%  100%  
4. Mengeluarkan notis taksiran pindahmilik dalam tempoh 30 hari daripada tarikh permohonan YA 100%  100%  100%  

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

BIL URUSAN PERKHIDMATAN MENGIKUT TEMPOH JAN. - MAC  
2020
APRIL - JUN
2020
JULAI - SEP.
2020
OKT. - DIS.
2020
1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari. YA 100%     100%  100%  
2. Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 haribulan Januari setiap tahun. YA 100% 100%  100%   
3. Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian kepada pertanian dalam tempoh satu (1) bulan. YA 100% 100%  100%   
4. Mengeluarkan sijil carian rasmi dengan serta-merta YA 100%     100%  100%  
5. Mengeluarkan sijil carian persendirian dengan serta-merta. YA 100%     100%  100%