Motivation Lecture

Pejabat Daerah dan Tanah Selama
34100 Selama Perak
Darul Ridzuan

E-mail :pdtselama[a]perak[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 05 8394963
No. Faksimili : 05 8394044


Peta lokasi (Google maps 2.898143,101.66855

Print   Email

Piagam Pelanggan


ANDA ADALAH PELANGGAN KAMI. KAMI AKAN BERUSAHA MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG ADIL, MESRA DAN SEGERA KEPADA ANDA. KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PERKHIDMATAN SEPERTI BERIKUT :

1. BAHAGIAN PENTADBIRAN

 • Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari.
 • Mengeluarkan lesen hiburan awam dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh laporan daripada jabatan-jabatan berkenaan diterima.
 • Menyediakan baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bil diterima daripada pembekal/pemborong.
 • Mengeluarkan notis taksiran pindahmilik dalam tempoh 30 hari daripada tarikh permohonan.


2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

 • Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari.
 • Setiap projek bagi perkhidmatan pembangunan fizikal, penyelenggaraan dan kemudahan asas akan dilaksanakan dalam jangkamasa 6 (enam) minggu daripada tarikh peruntukan diterima dari Pejabat Pembangunan Negeri.
 • Setiap permohonan projek yang lengkap akan dikemukakan ke Pejabat Pembangunan Negeri dalam jangkamasa satu(1) minggu daripada tarikh permohonan diterima.
 • Baucar-baucar pembayaran bagi sebutharga boleh disediakan dalam masa dua (2) minggu dari tarikh pengesahan kerja dibuat oleh Penghulu / Juruteknik.


3. BAHAGIAN PENTADBIRAN TANAH

 • Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari.
 • Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 haribulan Januari setiap tahun.
 • Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian kepada pertanian dalam tempoh 1 bulan.
 • Mengeluarkan Sijil Carian Rasmi dengan serta merta.
 • Mengeluarkan Sijil Carian Persendirian dengan serta merta.

Print   Email

Prestasi Piagam Pelanggan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL URUSAN PERKHIDMATAN MENGIKUT TEMPOH JAN.- MAC 
2020
APRIL - JUN
2020
JULAI - SEP.
2020
OKT. - DIS.
2020
1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari. YA 100%    100%  100%  
2. Mengeluarkan lessen hiburan awam dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh laporan jabatan-jabatan berkenaan diterima. YA 100%  100%  100%  
3. Menyediakab baucer bayaran perkhidmatan dan bekalan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh bil diterima daripada pembekal / pemborong YA 100%  100%  100%  
4. Mengeluarkan notis taksiran pindahmilik dalam tempoh 30 hari daripada tarikh permohonan YA 100%  100%  100%  

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

BIL URUSAN PERKHIDMATAN MENGIKUT TEMPOH JAN. - MAC  
2020
APRIL - JUN
2020
JULAI - SEP.
2020
OKT. - DIS.
2020
1. Setiap aduan akan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh 1 hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh 14 hari. YA 100%     100%  100%  
2. Memastikan bil-bil cukai tanah dihantar kepada tuan-tuan tanah sebelum 1 haribulan Januari setiap tahun. YA 100% 100%  100%   
3. Menyelesaikan permohonan tukar syarat nyata tanah pertanian kepada pertanian dalam tempoh satu (1) bulan. YA 100% 100%  100%   
4. Mengeluarkan sijil carian rasmi dengan serta-merta YA 100%     100%  100%  
5. Mengeluarkan sijil carian persendirian dengan serta-merta. YA 100%     100%  100%  

Print   Email

Soalan Lazim (FAQ)

1. Bolehkan Carian Persendirian diperolehi dengan serta merta?

    Ya, dengan bayaran RM40.00 bagi setiap satu (1) hakmilik.

2. Betulkah Pindahmilik tanah boleh didaftarkan didalam tempoh 1 hari?

    Ya,jika dokumen 14A telah lengkap (dibuat penyaksian),bayaran Taksiran Duti Setem telah disempurnakan      
    dan bayaran pendaftaran telah dijelaskan.

3.  Bagaimanakah untuk mendapatkan semula tanah yang telah luput tempoh pajakan?

     Bagi tanah milik yang telah luput tempoh pajakan,permohonan baru (menggunakan Borang Jadual 1)    

     perlu dikemukan ke Pejabat Tanah di daerah di mana tanah tersebut berada untuk diberi pertimbangan

     semula. 

4. Siapakah yang boleh memohon tanah milik yang telah luput tempoh pajakan dan pemilik asalnya telah meninggal dunia?

    Sesiapa sahaja yang dinyatakan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara (KTN) boleh memohon dan

    dipertimbangkan.Walaubagaimanapun,keutamaan akan diberi kepada waris-waris pemilik asal,jika ada
 
    permohonan. 

5. Apakah tindakan yang dikenakan jika tidak menjelaskan bayaran hasil tanah bagi pemilik tanah yang telah menerima notis

   6A? 

  Jika tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh 3 bulan Pejabat Tanah akan mengeluarkan notiS 8A

  (Rampasan Tanah).
Sebarang Pertanyaan Hubungi Kami...


Sebarang pertanyaan atau aduan awam mengenai Pentadbiran Tanah mohon di ajukan melalui Sistem Aduan Awam (e-Aduan) atau hubungi kami di talian 05-8394963


Sebarang maklumbalas atau komen yang berkaitan dengan ketidakfungsian PORTAL RASMI atau isi-isu lain yang berkaitan dengan agensi mohon di ajukan di Maklumbalas/Komen atau emel kepada pdtselamaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">[at]perak.gov.my

Alamat: Pejabat Daerah dan Tanah Selama 34100 Selama Perak.
Emel: pdtselama[AT]perak.gov.my
Tel : 05-8394963
Fax : 05-8394044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

Print   Email

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.