• Utama
  • Info Korporat
  • Organisasi
  • Visi, Misi, dan Objektif

Visi, Misi, dan Objektif

VISI JABATAN

  • MENJADIKAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH SELAMA SEBUAH PEJABAT YANG TERUNGGUL DI NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN DAN DI ANTARA YANG TERBAIK DI MALAYSIA SELARAS DENGAN KEHENDAK DASAR KERAJAAN DAN WAWASAN 2020.

 

MISI JABATAN

  • BERUSAHA UNTUK BERKIHDMAT SEBAIK MUNGKIN BAGI MENCAPAI TAHAP ADUAN SIFAR

 

OBJEKTIF JABATAN

  • Mentadbir dan menguatkuasa undang-undang Tanah Negara dan peraturan-peraturan Tanah Negeri
  • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan pelbagai hasil,hasil tanah,cukai lesen dan lain-lain
  • Merancang dan melaksanakan program-program pembangunan sosio ekonomi
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan-jabatan selaras dengan dasar ekonomi baru
  • Menjaga ketenteraman awam dan muhibah di peringkat daerah

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.