• Utama
 • Info Korporat
 • Fungsi Jabatan
 • Pentadbiran Daerah

Pentadbiran Daerah

PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN

 • Menyediakan anggaran Belanjawan dan segala laporan kewangan.


Fungsi BahagianTadbiran dan Kewangan.

 • Bekalan dan Perkhidmatan dibayar dan dijelaskan kepada pembekal mengikut peraturan dalam arahan perbendaharaan.
 • Menguruskan hal-hal kewangan dan pentadbiran pejabat.
 • Mewujudkan kakitangan yang berdisiplin, memupuk semangat kerjasama dan persefahaman di dalam serta di luar organisasi.
 • Merancang dan mengatur latihan bagi keseluruhan kakitangan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecekapan.
 • Menentukan semua bil-bil.
 • Melaksanakan program yang berkaitan dengan kutipan Ansuran Rumah Awam, Penyata Hasil Am dan Bayaran Pencen Bekas Perajurit.
 • Memproses dan menentukan semua bayaran gaji, elaun-elaun dan lain-lain tuntutan yang layak dituntut dan diterima dalam tempoh yang ditetapkan.

Unit Kewangan

 • Mengawal perbelanjaan dan peruntukan serta menjawab segala teguran daripada pihak AUDIT, Perbendaharaan, Y.B Kewangan Negeri, dan lain-lain.

Unit Pentadbiran AM.

 • Memproses Permohonan Lesen seperti Lesen Menduduki Sementara dan Lesen Permit Bahan Batu.
 • Sebagai Urusetia perayaan-perayaan Daerah & Negeri.
 • Memproses Permohonan Lesen Hiburan.
 • Mengurus sambutan bagi majlis Rasmi Kerjaan Peringkat Negeri dan Daerah serta Lawatan Rasmi DiRaja dan Orang-Orang Kenamaan.
 • Mengurus dan memproses surat-menyurat dan fail.

Unit Perkhidmatan.

 • Mengurus segala hal ehwal perjawatan, persaraan, peperiksaan, kursus, cuti, tatatertib, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan.
 • Unit Hasil.
 • Menerima bayaran serta mengeluarkan lesen/resit mengikut jenis aktiviti.
 • Menerima dan mengutip ansuran Rancangan Perumahan Awam.
 • Mengemaskini Rekod/Buku Lejar Kutipan.
 • Memproses bayaran balik wang cagaran.

 


PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


Fungsi Bahagian Pembangunan Luar Bandar.

 • Menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan dengan merancang dan melaksanakan program-program seperti berikut :-
 • Projek-projek Kecil Negeri.
 • Projek-projek Kecil Persekutuan.
 • Projek-projek Kecil Wakil Rakyat ( Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ( ADUN )).
 • Mengendalikan dan memproses pembayaran bagi projek-projek yang telah siap sempurna mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 • Perkhidmatan Yang Disediakan.
 • Menyelaras dan merancang projek-projek pembangunan daerah.
 • Melaksanakan projek-projek tahunan Sosia-ekonomi Luar Bandar.
 • Menyelaras Program PPRT.
 • Mengenalpasti dan memajukan tempat-tempat rekreasi serta pelancongan domestic.
 • Mengadakan program-program pembangunan muda penduduk Luar Bandar.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.